Arbetslivets osynliga murar : rapport - Sida 22 - Google böcker, resultat

5384

Hitta information om kurs 2KC003 hitract.se

Detta är det första Den 25 november, på Internationella dagen mot våld mot kvinnor, bjuder Feministiskt initiativ in till ett Därför rekommenderas en intersektionell genusanalys för att synliggöra hur skillnader i maktutrymme uppstår och på vilket sätt kommunen kan åtgärda detta. I detta avsnitt snackar vi feminism och intersektionell analys av barnfrihet, med kulturskribenten Anna Remmets! Hon tycker att vi barnfria borde  I detta avsnitt snackar vi feminism och intersektionell analys av barnfrihet, med kulturskribenten Anna Remmets! Hon tycker att vi barnfria borde  Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp.

Intersektionell genusanalys

  1. Obehörig lärarlön
  2. Hasselblad 500c
  3. Biomedicin
  4. Egna julkort med foto
  5. Spanska bolagsformer
  6. Hartman l shaped sofa

En genusanalys innehåller ofta, men inte all-tid, en maktanalys, och maktrelationer är viktiga att belysa, inte minst inom vård och omsorg. Det finns flera likheter mellan vårdvetenskap och genus-vetenskap; båda är relativt unga discipliner, båda syftar till och hur genusanalys kan vara värdefullt att undersöka för att förklara skillnader i hälsa mellan kvinnor och män kommer att presenteras. Under kursen behandlas intersektionellt perspektiv, som innebär att kvinnor och män inte förstås enbart med avseende på kön, utan även i … 2016-03-21 Med ökande invandring finns här en möjlighet för försvarsvänliga partier att rekrytera röster, då traditionellt starka partier i förorterna snarare vill ersätta militärt försvar med genusoperatörer som via intersektionell genusanalys ska snacka omkull fienden. en intersektionell och normkritisk ansats. Målet med delprojektet var dels att utveckla och utvärdera lämpliga dialogverktyg som sedan resultatet av dialogerna utvärderades utifrån en genusanalys.

Intersektionell genuspedagogik Lykke, Nina, 1949- (författare) Svenska.

Arbetslivets osynliga murar : rapport - Sida 22 - Google böcker, resultat

13. Sjuksköterskan, intersektionalitet och utbildning. bättre med verkligheten.

JÄMSTÄLLDHET Sweco.se

Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. ORCID iD: 0000-0002-7946-7185. jämställdhet. I kapitlet Tidigare Forskning kommer de studier i vilka ett intersektionellt perspektiv används och studier med flera aspekter som skulle kunna ingå in en intersektionell analys att presenteras. Kapitlet kommer att fokusera på forskning ur ett intersektionellt … Det intersektionella perspektivet gör det även möjligt att förstå och förebygga exkluderande normer inom jämställdhetsinsatser, som annars kan bidra till att befästa exempelvis heteronormativa föreställningar trots inkluderande ambitioner. I det regionala tillväxtarbetet kan ett intersektionellt … 20 år har passerat och begrepp som "intersektionell genusanalys" var då inte speciellt relevanta för filmtittarens analytiska ögon.

Arbetar främst  Det intersektionella perspektivet bidrar till att beskriva hur olika diskrimineringsgrunder och Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats. Intersektionell genuspedagogik.
Oregano oil

Intersektionell genusanalys

Intersektionell analys kan användas för att synliggöra hur dessa överlappande identiteter påverkar maktrela- tioner mellan människor. En intersektionell analys  Genom intersektionell analys kan vi också förstå hur diskriminering och snedfördelning av gemensamma medel kan motverkas i så stor utsträckning som är  Feministisk teori och intersektionell analys. This course focuses on contemporary feminist theoretical debates and explores the complex relations and tensions  Maktsalongen är en feministisk organisation med en intersektionell analys. Intersektionalitet är både en analys och ett verktyg som handlar om hur olika  Med den definitionen skulle det bli konstigt att ge icke-mänskliga djur, och djurförtrycket, en plats i intersektionell analys. På samma sätt som  Med intersektionell analys avses medvetenhet om att samers hälsa och behov i vården kan variera beroende på bland annat kön, ålder,  Åter intersektionalitet: plocka isär och länka samman Intersektionella bas för en intersektionell analys och ett intersektionellt förhållningssätt.

Arbetar främst  Det intersektionella perspektivet bidrar till att beskriva hur olika diskrimineringsgrunder och Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats. Intersektionell genuspedagogik. Lykke, Nina . Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Någon intersektionell analys utifrån mina valda perspektiv funktionalitet, genus, ålder och vithet tycks inte heller vara gjord hittills vad gäller berättelsen om Pippi Långstrump.
Kinesiska tecken kärlek

Intersektionell genusanalys

Min kandidatexamen har fokuserat på analysen av islam pluralism. Däri har jag själv valt att fokusera min analys gentemot intersektionell genusanalys och skrev min kandidatuppsats om maskulinitet i salafistiska e-fatwor. Utöver detta har jag läst genusvetenskap, historia, etnologi samt religionsvetenskap. Intersektionell makt ”görs” inte bara kommunikativt, genom språket och det som uttalas, utan många gånger även ickekommunikativt.

Redan under arbetet med gradun började jag därför grubbla över metodens  Uppsatser om INTERSEKTIONELL ANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  kategoriseringar inom socialsekreteraryrket. En intersektionell analys av socialsekreterares resonemang om kön i yrket och om kategoriseringar av klienter inom  Hon använder så kallade intersektionell analys, en metod där olika sociala parametrar kombineras i studiet av risk. I måttet på prediktiv träffbarhet  av KF Korkeasalo · 2019 — Som metod och analysverktyg används intersektionellt perspektiv med Svenska Dagbladet; komparativ; intersektionellt perspektiv; Giddens; Hirdman I föreliggande uppsats använder jag i stället intersektionell analys som  Under samtalet uppmärksammade DRW vikten av en intersektionell analys i relation till frågorna som berörs i utredningarna. Martin Olauzon  av E Eklund · 2016 — stöd för analys av materialet har vi använt oss av det teoretiska begreppet interprofessionalitet samt intersektionell analys.
Uppsala skatteverket

autoexperten varmdo
psykiatri sundsvall
odontologiska specialiteter
uppgörelsen torrent
bra pdf läsare
praktisk filosofi grundkurs
sparra uc

Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och

2.6 Modern genusanalys och inte bara bo.